Marketplace info !

01/11/2020
by Dariusz Babicki

Marketplace jest teraz otwarty dla partnerów. Załóż konto i prowadż własny sklep z nieograniczoną ilością produktów .Płatności za sprzedawane produkty otrzymasz bezposrednio na twoje konto. Jeśli chcesz sprzedawać produkty ,aplikacje i motywy w Marketplace, napisz do nas na adres office@machinesmarkets.com, a wyślemy Ci osobiste zaproszenie do dołączenia do panelu rejestracyjnego lub zrób to sam.

The marketplace is now open to partners. Create an account and run your own store with unlimited number of products. You will receive payments for the products sold directly to your account.
If you want to sell products, apps and themes on the Marketplace, please email us at office@machinesmarkets.com and we'll send you a personal invitation to join the registration panel or do it yourself.

PŁATNOŚĆ i Dostawa  :

- płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl bezpośrednio na konto sprzedawcy.

-przelewem tradycyjnym na podstawie wystawionej faktury przez sprzedawce produktów .

-przy odbiorze produktu na rzecz sprzedawcy produktu.

-sposób płatności określi sprzedawca produktu w ogłoszeniu .

 -Sposób dostawy/transportu towaru ustala  sprzedawca  w ogłoszeniu .

- Sprzedawcy i kupujący na swoją własną odpowiedzialność zawierają transakcje.

Za treść ogłoszenia i jego tłumaczeń odpowiada jednak wyłącznie Sprzedawca.

Utworzenie przez Sprzedawcę konta użytkownika w Witrynie oznacza zgodę na warunki sprzedaży i ich akceptację.


PAYMENT & DELIVERY:

- payment via Przelewy24.pl directly to the seller's account.

- traditional bank transfer on the basis of an invoice issued by the seller of the products.

- upon receipt of the product to the seller of the product.

- the method of payment will be specified by the seller of the product in the advertisement.
-The method of delivery / transport of goods is determined by the seller in the advertisement.

- Sellers and buyers conclude transactions at their own risk.

However, the Seller is solely responsible for the content of the advertisement and its translations.

By creating a user account on the Website by the Seller, you agree to the terms of sale and accept them.


 Reklamacje i rękojmia za wady

Maszyny oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są maszynami nowymi lub używanymi.

Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do sprzedawcy na warunkach określonych przez sprzedawce w ogłoszeniu.

Sprzedawca gwarantuje, że Maszyna zaprezentowana w ogłoszeniu jest zgodna z opisem . Dodatkowo Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady ukryte.

Sprzedawca zabezpieczy MachinesMarkets.com przed roszczeniami lub reklamacjami wniesionymi przeciwko MachinesMarkets.com przez kupującego w związku z niezgodnością z opisem lub wadą ukrytą Maszyny. 


Complaints and warranty for defects
The machines offered for sale by the Seller are new or used machines.
Complaints should be submitted directly to the seller on the terms specified by the seller in the advertisement.
The Seller guarantees that the Machine presented in the advertisement is consistent with the description. In addition, the Seller is liable under the warranty for hidden defects.
The Seller will indemnify MachinesMarkets.com against claims or complaints brought against MachinesMarkets.com by the buyer in connection with the non-compliance with the description or a hidden defect of the Machine.
Pinterest

Comments

No posts found

Write a review